News

Celebs

Celeb News

Celeb News

16 Apr, 2020 | Posted By: staff reporter
Apostle Chiwenga Declares He Is The Only Voice Of God In Zimbabwe

Talent Chiwenga has said he is the only voice of God in the country.

Below was his statement in full: The government was supposed to invite the church, us, and me in particular, because I happen to be the only voice in Zimbabwe that speaks genuinely for God. 

“You may hate me for all I care, but this is the truth.

“When they invite these people that they call prophets, men of God, bishops, they invite them to ratify the ungodly acts they are doing against the citizens and these so called men of God, the bishops , the prophets, they do not have the voice of God in them they have not heard from God.” – Talent Chiwenga

Izvozvi ndichitaura zvandirikuita izvi, havasirivo vaMnangagwa vakatuma ma soldier kupfura vanhu. Nyaya iyoyo irikutovanetsawo but havasikuziva kuti voita sei nayo. … Asi izvozvi zvandirikutaura izvi Mwari vakandiudza kuti havana kumbotuma vanhu.

Asiyo Ka. Deno taiziva kuti vanhu vekuKuwadzana vasingadi kuti mvura inaye, aaah, taingoti army kombai tirove. Wanzwa here kutapira kunoita izwi raApostle Chiwenga achishandisa bhuku dzvene Bible achinyepera ruzhinji, zvekare achitoshandisa zita raMwari? Zvinoreva chii izvi?


ABOUT AUTHOR

staff reporter
staff reporter
Staff Reporter for Zimbolivenews.com & Zimbolivetv.vomFOLLOW US