Sunday, May 26

Musikana Oreurura Hanzi Amir Haazi riye Akabuditsa Mapicture angu Ndokumbira Ruregerero Kwaari

Musikana Oreurura Hanzi Amir Haazi riye aka Akabuditsa picture  angu  Ndokumbira Ruregerero Kwaari

 

 

Zvirikunzi musikaa aka no kumbira sorry kuna Amir mushure mukumunyepera kuti ndiye aka Buditsa Maguru  ake . 
 

 

  • Share: