Friday, April 19

Pashata Wicknel Chivhayo Otuka Fadzai Mahere Tanga Waroorwa Ngomwa Tsikombi Inoshsya Murume Nekuzviti Wakapenga Zvinzwirewo

Ku X uko hakudi moyo mutete. Businessman Sor Wicknell and Lawyer Advocate Fadzai Mahere are at each other’s throats. Mahere commented on a video by Sir Wick and wrote ‘ Mvura inonaya sei pakadai?
We need new leaders’.

 

 

 

 

 

 

 

Sir Wick responded and wrote ‘Tanga waroorwa hadzvadzi yangu mvura yozonaya. Huya ku masowe tikudire magate matatu 300 thousand followers kushaya one anotiwo hey sweetie ku i

 

 

 

 

 

 

nbox plus Mukadzi wa Nero paanokubatira asiyana nemumwe uya uyu anoku rova. lyambiro chete hadzvadzi yangu akuruma nzeve ndewako’

  • Share: